21e-eeuwse schoolse
vaardigheden

Elkaar begrijpen
en accepteren

Prachtig groen
schoolplein

Aandacht voor
kunst & Cultuur

Ontdekken en
onderzoeken

Samenwerken op
een actieve manier

De Lis is een Integraal KindCentrum waar we elke dag samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Dat doen we in een karakteristiek gebouw waar kinderen alle ruimte krijgen de omgeving en de wereld om hen heen te ontdekken.

Op de Lis stimuleren we kinderen om nieuwsgierig en inventief te zijn. We helpen kinderen bij het ontwikkelen van een positieve, kritische houding ten opzichte van het eigen leren. Zo zorgen we ervoor dat zij zich straks goed staande kunnen houden in onze maatschappij.

 

Meer dan taal, rekenen en schrijven

Op de Lis hechten we aan een brede ontwikkeling. Die gaat verder dan het bijbrengen van cognitieve vaardigheden alleen. We hebben respect voor elkaar en dat wat de natuur ons geeft. Wetenschap, natuur & techniek en kunst & cultuur hebben een belangrijke plek binnen de Lis. Ons speelplein en activiteiten zijn gericht op duurzaamheid en nodigen kinderen uit de wereld spelenderwijs te ontdekken. Op de Lis leren kinderen elkaar te begrijpen en te accepteren. We werken samen op een actieve manier.

 

Alles onder één dak

Op de Lis vindt u een basisschool, kinderdagverblijf, peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang onder één dak. Bij ons leren, ontwikkelen en ontmoeten kinderen elkaar gedurende de hele dag in een duurzame en uitdagende omgeving. Op de Lis leren kinderen vanuit één visie en werken we als één team aan een doorgaande ontwikkeling. We bieden onderwijs, opvang en vrijetijdsactiviteiten aan. De Lis? Spelenderwijs vooruit, natuurlijk!

Bent u nieuwsgierig geworden? Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met directeur Leontine van der Wel. Mail naar l.vanderwel@de-lis.nl

Kunstwerk in het gebouw

Foto's: Ewoud Verbakel  Kunst en onderwijs gaan hand in hand. IKC De Lis onthult kunstwerk in het gebouw. ‘De hand die je beschermt, opvangt, helpt, ondersteunt, de weg wijst en je een duwtje geeft als dat nodig is’ Dit kunstwerk inspireert leerlingen om zelf aan de slag te gaan. Hoe zet je je ideeën om [...]

Nieuw groen!

Vorige week is er hard gewerkt aan een nieuw stukje groen op het plein. Daarbij is er ook nog een extra fietsenstalling gemaakt. We zijn er erg blij mee!

Missie
Op De Lis werken we samen aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Dat doen wij vanuit christelijke waarden. We zijn kleurrijk, hebben respect voor wat de ander anders is maakt. Op De Lis leer je door elkaar te begrijpen en accepteren. Wij zijn een klein, intiem IKC met de functie van buurtschool. Wij willen graag ‘een goede buur’ zijn.

Visie
Om ervoor te zorgen dat kinderen zich straks staande kunnen houden in onze maatschappij stimuleren we ze flexibel, nieuwsgierig en inventief te zijn.

We dagen ze uit (kritische) vragen te stellen en creatieve oplossingen te zoeken. Wij brengen de kinderen inzichten, strategieën en attitudes bij die uitdagen bij het spelen, ontdekken en leren. Binnen ons aanbod zijn er momenten dat kinderen kunnen kiezen voor een activiteit naar keuze, gericht op talentontwikkeling.

Op De Lis vinden we het dus belangrijk kinderen voortdurend uit te dagen. Ook onszelf stellen we doelen. Wij blijven leren en willen vooraan staan bij nieuwe ontwikkelingen. Een goede samenwerking tussen teamleden, kinderen en ouders vinden we belangrijk. Wij betrekken ouders bij het aanbod.

De Lis: Bieslandstraat 61, 3037 LB Rotterdam, met ingang van het schooljaar 2018-2019

KRD_logo_rgb