21e-eeuwse schoolse
vaardigheden

Elkaar begrijpen
en accepteren

Prachtig groen
schoolplein

Aandacht voor
kunst & Cultuur

Ontdekken en
onderzoeken

Samenwerken op
een actieve manier

Directie

De Lis wordt geleid door de directie. De directeur van de Lis is Leontine van der Wel

 

Het Lis-Team

De juffen en meesters van De Lis zijn bouwers. Zij werken elke dag aan het succes van de Lis. Om ervoor te zorgen dat kinderen zich straks staande kunnen houden in onze maatschappij stimuleren we de kinderen om flexibel, nieuwsgierig en inventief te zijn. We dagen de kinderen uit (kritische) vragen te stellen en creatieve oplossingen te zoeken. Wij brengen de kinderen inzichten, strategieën en attitudes bij die uitdagen bij het spelen, ontdekken en leren.

Op de Lis vinden we het belangrijk kinderen voortdurend uit te dagen. Ook onszelf stellen we doelen. We willen blijven leren en willen vooraan staan bij nieuwe ontwikkelingen. Een goede samenwerking tussen teamleden, kinderen en ouders vinden we belangrijk. Wij betrekken ouders bij het aanbod en de ontwikkeling van de kinderen. We beschouwen ouders als educatief-partner.

Dagopvang

Natascha Noordermeer

Miranda Groenewegen

Hana Lafkiri

Lisette Verzijden

Peuterspeelgroep

Ricardina do Rosario

Onderwijs

Babeth Speelman

intern begeleider
groep 1/2

Willian Rotte

groep 1/2
coördinatie: kunst, wetenschap,
natuur en techniek

Joyce Moore

bovenbouw
specialisme meerbegaafdheid

Christien Koevoet

groep 1/2

Judith de Valk

groep 1/2

Corien Bijl

groep 1/2

Sylvia Schuil

bovenbouw

Kelly Roxs

bovenbouw

Anne Korten

groep 1/2

Anouk Nederlof

onderbouw – bovenbouw

Opvang

Doortje Luca

coördinator van de opvang

Administratie

Tatjana Kovacic

Directie

Leontine van der Wel